Har du behov for genoptræning


Ikast Fysioterapi & Træning I/S har indgået aftale med Ikast-Brande Kommune omkring genoptræning efter operation eller anden hospitalsindlæggelse.

Ved udskrivelsen udfylder den ansvarlige læge en genoptræningsplan, hvis det vurderes at der er behov for efterfølgende genoptræning.

Genoptræningsplanen sendes til hjemkommunen, og er du bosiddende i Ikast-Brande Kommune sker visitationen gennem Birthe Lodahl Haxholm på tlf. nr. 99604460

I forbindelse med kontakt til visitator Birthe Lodahl Haxholm, får du oplyst hvilke valgmuligheder du har for genoptræningssted.

Hvis Ikast Fysioterapi & Træning vælges, sender kommunen genoptræningsplanen til klinikken og du aftaler selv tid med os hvornår genoptræningen starter.

Vores genoptræningspatienter kommer til en individuel undersøgelse og information første gang. Vi tilstræber at dette foregår indenfor en uge.

Derefter aftales der et træningsforløb efter de gældende retningslinier mellem Ikast-Brande Kommune og Klinikken. Forløbet afsluttes med en evaluering og en vurdering af effekten af forløbet.

Kontakt os i dag

UDVIKLET AF: SØGEMEDIER A/S - COOKIEPOLITIK