Børnebehandling


Vi tilbyder udredning, undersøgelse og behandling samt træning til børn med fysiske og/eller mentale vanskeligheder. Barnet kan være henvist med kendt diagnose, være motorisk usikkert, have læringsvanskeligheder, være motorisk inaktivt eller blot have behov for optræning efter skade.

Vi arbejder med bred kompetence, tværfaglig forståelse og samarbejder tæt med forældrene, hvortil vi yder instruktion, rådgivning og vejledning, ligesom vi ofte samarbejder med nære fagpersoner omkring barnet, hvis der er behov.

Ud fra det enkelte barns motivation og muligheder tilrettelægges træning/behandling individuelt og/eller på hold.

Hvis der er tale om medfødt eller erhvervet skade som leddegigt, muskelsvind,

cerebral parese o.lign. vil der ofte kunne henvises til vederlagsfri fysioterapi. Hvis barnet har været indlagt eller i anden forbindelse været på sygehuset, kan det være henvist via kommunen på genoptræningsplan. I så fald betaler kommunen for behanding/træning i en afgrænset periode (se genoptræning).

Kontakt os i dag

COOKIEPOLITIK