Vederlagsfri Fysioterapi


Første møde med os

Når du kommer hos os den, første gang, med en henvisning på vederlagsfri fysioterapi, vil fysioterapeuten gøre følgende:

 • Lave journalnotater efter en grundig samtale, og undersøgelse, med henblik på, at finde det bedste tilbud til dig i forbindelse med træning/ behandling hos os. Hvis der er behov for at mødes mere end en gang aftales der ny tid med det samme.

Fysioterapeuten vil altid have fokus på at fremme, eller vedligeholde, dit funktionsniveau:

 • Helst ved hjælp af træning og en grundig vejledning i hvordan hverdagens udfordringer takles. Et lille hjemmetræningsprogram kan være en mulighed.
 • Hvis træningen skal foregå på klinikken, er der to muligheder: enten træning på hold, eller individuelt sammen med en fysioterapeut.
 • Det kan give mening, at afprøve forskellige træningsformer inden den endelige plan er fastlagt for dig. Et afklaringsforløb vil højest kunne strække sig over 3 mdr. inden planen er fundet. Forløbet kan også indeholde vejledning i træning i andet regi (f.eks. forening).

  

Forløb hos os / hverdagen

En ansvarlig fysioterapeut:

 • Når du sammen med din fysioterapeut har aftalt en plan for din træning, kan der blive tale om, at du går til træning hos en anden fysioterapeut – denne fysioterapeut vil derefter være din ansvarlige fysioterapeut.
 • Klinikken ønsker, at have god dokumentation omkring alle træningsforløb, derfor bliver der mindst en gang pr. år mulighed for, at lave test af dit funktionsniveau.
 •  Den ansvarlige fysioterapeut vurderer, om test giver mening i dit forløb.
 • Hvis din fysioterapeut holder ferie – er der ingen træning i den periode, med mindre I sammen har vurderet, at perioden uden træning bliver for lang. I nogle tilfælde vil der være to fysioterapeuter tilknyttet dit forløb.

 

Træning i ejet hjem

I overenskomsten er der også mulighed for træning i ejet hjem. Egen læge skal vurdere behovet for og udfylde henvisningen.

Regler

 • En henvisning gælder max. et år. 
 • Ca. 1 måned før henvisningen udløber, skal du have en tid hos din ansvarlige fysioterapeut for, at gøre status på forløbet og evt. aftale ændringer til det efterfølgende forløb.
 •  Fysioterapeuten sender en status til din læge vedrørende ny henvisning, der vil gælde det næstfølgende år.
 •  Husk afbud: Hvis du er forhindret i, at komme til træning/behandling skal du melde afbud senest dagen før inden kl. 16:30, til nød den samme dag inden kl. 9:00. Vi vil gerne du ringer, hvis det ikke er muligt kan du sende en mail. Hvis du udebliver uden, at melde afbud, sætter fysioterapeuten udeblivelseshonorar på. Udeblivelseshonoraret bliver ikke betalt via sygesikringen. Du skal selv betale. PRIS:  285,00 kr.
 • Hvis der opstår ændringer i forbindelse med dit/din handicap/sygdom i løbet af træningsperioden, tager du en snak med din fysioterapeut og I lægger sammen en ny plan.
 •  Hvis fysioterapeuten er uenig med lægen omkring din henvisning er korrekt – kontakter fysioterapeuten din læge for at få afklaret problemstillingen.
 •  I tvivlstilfælde anbefaler klinikken, at lægen sender beskrivelse ind til sundhedsstyrelsen for, at få en afklaring.

 

Baggrund

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi blev vedtaget i 1989, i forbindelse med forliget om finansloven fra samme år. Retningslinjerne for ordningen, er blevet revideret flere gange, den sidste revidering skete i 2008.

Fra d. 12. juni 2008 overtog landets kommuner myndighedsansvaret for ordningen. Der er nedsat en følgegruppe på landsplan, som kan varetage sagsbehandling i tilfælde af tvivlstilfælde. Gruppen består af:

 

 • Danske Fysioterapeuter
 • Regionernes Lønnings og Takstnævn
 • Sundhedsministeriet
 • Sundhedsstyrelsen
 • Dansk Handicaporganisation
 • Kommunernes Landsforening
 • Praktiserende Lægers Organisation

 

I alle de år den vederlagsfri ordning har eksisteret, er der blevet forsket meget inden for de store sygdomsgrupper. Al forskning viser at træning er vigtigt, og det mest effektfulde behandlingstilbud.

Klinikkens fysioterapeuter bliver hele tiden informeret omkring den nyeste forskning, og de kliniske retningslinjer, der er lavet på de forskellige diagnosegrupper.

Spørg din fysioterapeut hvis du vil vide mere omkring hvad, der findes af forskning inden for din diagnose.

 

Hent folder

Folder Vederlagsfri Fysioterapi

Kontakt os i dag

COOKIEPOLITIK