Udvidet ryg undersøgelse


Hvis du gennem lang tid og gentagende gange har været plaget af eller er plaget af nedsat funktion i din lænd, så snak med din læge. Måske finder lægen dig egnet til en sådan undersøgelse. Se nedenstående.

Undersøgelsen er lægehenvist og er et supplerende tilbud til lægens undersøgelse. Fysioterapeuten skal gennemføre undersøgelsen indenfor 14 dage og herefter sende en rapport til lægen. Rapporten skal beskrive undersøgelsens resultat og relevante forslag til det videre forløb. Undersøgelsen skal udføres på 1-3 konsultationer.

En Udvidet Rygundersøgelse er et tilbud der består af en evidensbaseret undersøgelse. Undersøgelsen har til formål at afdække og klassificere patientens tilstand. På den baggrund modtager patienten information og vejledning og der opstilles patientaktiverende behandlingsstrategier der skal forebygge udvikling af kronicitet.

Patienten skal umiddelbar før undersøgelsen udfylde spørgeskema på klinikken.

Fysioterapeuten har ekstra tid afsat til undersøgelse og opsamling, men omkostningen for patienten er den samme som ved almindelig fysioterapi.

Målgruppen er patienter med lænderygproblemer og / eller ischias der trækker i langdrag og har en sværhedsgrad der griber ind i patientens muligheder for at fungere i dagligdagen.

Fysioterapeuter der er godkendte til ordningen i Region Midtjylland har en lang klinisk erfaring og har gennemgået et kursusforløb indenfor klassifikation og diagnostik af lænderygproblematikker.

Fysioterapeut Karen Nissen og Fysioterapeut Henrik Holm Jensen er godkendt til at udfører udvidet rygundersøgelse.

Kontakt os i dag

COOKIEPOLITIK